Lokalizator

Nowości - GIS-NET.PL
Drukuj Email


Zapraszamy wszystkich pracowników jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym oraz powiatowym realizujących zadania związane z planowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, środowiskiem, procesami inwestycyjnymi oraz pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej szczebla powiatowego i wojewódzkiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach. Projekt pod nazwą „Człowiek i przestrzeń – wspólny rozwój. Szkolenia ramowe dla pracowników administracji publicznej w zakresie obsługi danych przestrzennych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem szkoleń jest firma SmallGIS oraz Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, a Instytucją Zarządzającą projektu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników jednostek administracji publicznej w zakresie analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych, co zostanie osiągnięte m.in. dzięki poszerzeniu wiedzy teoretycznej oraz nabyciu praktycznych umiejętności wykorzystania narzędziowego oprogramowania GIS – Quantum GIS.


Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: https://ramowe.szkoleniagis.pl/rejestracja/ .


Realizacja projektu obejmuje obszar całego kraju – szkolenia będą prowadzone w 7 miastach wojewódzkich. Rozpoczną się w lipcu i będą trwać do końca 2018 roku.

Dodatkowe informacje na temat szkoleń, w tym kontakt do organizatora, harmonogram oraz regulamin dla uczestników, można znaleźć na stronie projektu: https://ramowe.szkoleniagis.pl/


Rekrutacja już trwa – liczba miejsc jest ograniczona!

Szkolenia banner

Poprawiony: Czwartek, 24 Maj 2018 11:30
 
Drukuj Email

OnGeo

Zapraszamy do zapoznania się z nowym geoportalem nieruchomości OnGeo, należącym wraz z nami do Grupy SmallGIS.

OnGeo.pl to nowy, ogólnopolski serwis ogłoszeń nieruchomości, w którym poszukujący mają dostęp do ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości, publikowanych zarówno przez osoby i podmioty prywatne, jak i przez samorządy.

Serwis jest nowoczesną aplikacją mapową umożliwiającą wystawianie i przeglądanie ogłoszeń nieruchomości na sprzedaż i wynajem.

Więcej…
 
Drukuj Email

OnGeo

Zapraszamy do nowej strony sklepu internetowego dostępnej pod adresem: www.sklep.navigate.pl

GEOSklep to szeroki wybór odbiorników satelitarnych GPS/GNSS, mobilnych urządzeń pancernych (tabletów i laptopów), dalmierzy laserowych, oprogramowania pomiarowego oraz pełen zestaw niezbędnych do pracy w terenie akcesoriów.

Poprawiony: Poniedziałek, 25 Kwiecień 2016 07:50
 
Drukuj Email


Zbliża się ostatni moment na zgłoszenia do konkursu GalileoMasters 2014!

Do 7 lipca, do godziny 23:59 można składać propozycje pomysłów na innowacyjne wykorzystanie technologii nawigacyjnych. Najlepsi pomysłodawcy mają szansę na uzyskanie nagród, z których część zapewnia SmallGIS!

Więcej informacji na stronie polskiej edycji konkursu: http://www.galileo-masters.pl

Poprawiony: Poniedziałek, 07 Lipiec 2014 13:39
 
Drukuj Email

Trwa rekrutacja na studia UNIGIS

1 października 2013 r. rozpoczęła się rekrutacja na kolejną edycję dwuletnich Studiów Podyplomowych Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS. Rekrutacja potrwa do 31 grudnia 2013 r. Zapraszamy.

Studia prowadzone są w ramach międzynarodowej sieci UNIGIS International Association na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej, we współpracy z centrum Geoinformatyki Uniwersytetu w Salzburgu.
Zajęcia odbywają się głównie w trybie nauki na odległość z wykorzystaniem Internetu. Taka forma studiów umożliwia ich realizację osobom mieszkającym w różnych częściach Polski i Europy. Pozwala pogodzić zdobywanie nowych kwalifikacji z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi. Studenci uzyskują dostęp do międzynarodowej społeczności GIS, korzystają z oferty edukacyjnej i doświadczeń wypracowanych przez inne ośrodki uniwersyteckie oraz otrzymują dyplom potwierdzający uzyskanie cenionych w wielu krajach kwalifikacji.
Więcej informacji na stronie: www.unigis.uj.edu.pl


Poprawiony: Czwartek, 31 Październik 2013 12:47
 
Drukuj Email

Nowy SprintMAP.ETL

Z przyjemnością informujemy, że w ofercie firmy SmallGIS pojawiła się nowa wersja oprogramowania SprintMAP.ETL. Aplikacja została wzbogacona w rozbudowany Moduł Importu obsługujący import struktur głównych polskich rejestrów danych przestrzennych, między innymi: BDOT10k, BDOT500, TBD, TERYT, PRNG, oraz formatów wymiany danych: programu EwMapa, GeoInfo (TANGO), SWDE. Dodatkowo, moduł ten posiada narzędzia importu powszechnie używanych formatów GIS, między innymi: GeoMedia MDB, MapInfo TAB, OpenStreetMap XML, GML, ERDAS Image, GeoTIFF.

Program SprintMAP.ETL umożliwia automatyzację procesów przekształcania struktur danych w oparciu o liczne zestawy narzędzi transformacji umożliwiające konwersję i reklasyfikację danych, operacje matematyczne, operacje na łańcuchach tekstowych, określanie właściwości i przekształcenia geometrii obiektów, czy zarządzanie identyfikatorami i relacjami.

Równocześnie z aplikacją pojawiła się strona internetowa www.etlgis.pl, na której znaleźć można szczegółowe informacje na temat SprintMAP.ETL .

Poprawiony: Czwartek, 31 Październik 2013 12:47
 
Drukuj Email

II Forum BioGIS

W dniach 9 – 10 października 2013 w budynku Collegium Biologicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się II Forum BioGIS – Systemy Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej. Konferencja połączona z warsztatami poświęcona będzie „Uwarunkowaniom naukowym, technologicznym i prawnym w budowaniu zintegrowanych baz danych przyrody ożywionej”.

Więcej informacji na stronie Organizatora.

 
Drukuj Email

Systemy GIS w Przemyśle Wydobywczym

W dniach 3-4 czerwca br. w Ustroniu odbędzie się konferencja z cyklu Systemy Informatyczne w Przemyśle Wydobywczym pt. "Praktyczne aspekty geomatyki górniczej - systemy GIS w przemyśle wydobywczym". W imieniu Organizatorów zapraszam do uczestnictwa w Konferencji.

Szczegółowe informację na stronach Organizatora


 
Drukuj Email

Innowacyjne Rozwiązania Geoprzestrzenne

W dniach 5-7 czerwca br. w Hotelu Ambasador Chojny w Łodzi odbędzie się już XV edycja konferencji dotyczącej innowacyjnych rozwiązań geoprzestrzennych. Organizatorem spotkania jest firma Globema. Więcej informacji znajduje się na stronach Organizatora.

Gorąco zachęcamy do udziału w tegorocznym spotkaniu.

 

 

 
Drukuj Email

ECDL_GIS

Urzędnicy Miasta Krakowa z Certyfikatem ECDL GIS     

     29 stycznia 2013 r. w jednej z reprezentacyjnych sal Urzędu Miasta Krakowa Pani Barbara Skrabacz – Matusik – Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa oraz Pan Antoni Łabaj – Dyrektor Zarządzający SmallGIS wręczyli pięćdziesięciu pięciu pracownikom krakowskiego Magistratu certyfikaty ukończenia szkolenia ECDL GIS (European Computer Driving License Geographical Information System). Szkolenie to zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Rozwój systemu zarządzania Urzędem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
     Przypomnijmy, że uznany w Europie i na Świecie certyfikat ECDL GIS potwierdza, że jego posiadacz nabył i potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę z zakresu Systemów Informacji Geograficznej. Aby otrzymać certyfikat każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zaliczenia wymagających egzaminów z trzech modułów tematycznych: Podstawy kartografii z elementami geodezji, Podstawy Systemów Informacji Geograficznej (GIS) oraz Oprogramowanie (aplikacje) GIS. Na podkreślenie zasługuje fakt, że dzięki wsparciu finansowemu EFS Magistrat mógł przeszkolić tak liczną grupę pracowników we wskazanym zakresie stając się tym samym prekursorem tego typu działań wśród instytucji samorządowych.
      Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności przez pracowników Urzędu ma na celu jeszcze lepszą i sprawniejszą realizację usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

Poprawiony: Wtorek, 19 Luty 2013 12:00
 
Drukuj Email

GIS w Ochronie Przyrody!

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej już XXI edycji seminarium w cyklu GIS w praktyce, które zostanie poświęcone problemowi systemów GIS w ochronie przyrody. Spotkanie odbędzie się 12 marca br. w Warszawie. Podczas seminarium zaproszeni specjaliści przedstawią takie zagadnienia, jak zastosowanie teledetekcji w ochronie środowiska, wykorzystanie systemów GIS i nawigacji satelitarnej na potrzeby leśnictwa i w zarządzaniu obszarami chronionymi, jak również omówią możliwość wykorzystania baz danych obiektów topograficznych.

Wszyscy nasi czytelnicy otrzymują 10% rabat na udział w konferencji - wystarczy skorzystać z dedykowanego  Formularza Rejestracyjnego

Więcej Informacji na stronie Organizatora.

Zachęcamy do uczestnictwa.

 
Drukuj Email

XX Edycja Seminarium w cyklu "GIS w Praktyce"

W dniu 19 grudnia 2012 r. w Warszawie odbędzie się już XX seminarium z cyklu GIS w Praktyce tym razem dotyczyć będzie udostępniania danych przestrzennych w modelu Cloud Computing. W ramach seminarium uczestnicy zostaną zapoznani z problematyką udostępniania danych przestrzennych w modelu Cloud Computing. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące zastosowania narzędzi GIS do analiz przestrzennych, jak również w zarządzaniu lokalnym i regionalnym. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z możliwościami zastosowania chmury w procesie pozyskiwania i udostępniania danych przestrzennych. Ponadto zaproszeni specjaliści zaprezentują interesujące case study nt. przetwarzania chmurowego w GIS, roli usług sieciowych w infrastrukturze informacji przestrzennej oraz przetwarzania danych przestrzennych w parkach narodowych i obszarach chronionych. Do udziału w tym wydarzeniu serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką udostępniania danych przestrzennych oraz zastosowaniem modelu Cloud Computing.

Specjalnie dla naszych odbiorców, Organizator przekazał 10% RABAT na udział w seminarium. Aby z niego skorzystać, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy


WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZACHĘCAMY DO UCZESTNICWA.

Więcej informacji na stronach Organizatora

 
Drukuj Email

Globema wykona aktualizację i rozbudowę systemu paszportyzacji sieci w Netii

Po przejęciu przez Netię w sierpniu 2011 roku spółek Telefonia Dialog i Crowley Data Poland firma zdecydowała się na utrzymanie systemu paszportyzacji sieci na platformie Smallworld, wdrożonego przez Globemę w 2000 roku. Równocześnie została podjęta decyzja o aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji (4.3). Jest to kolejny etap wieloletniej współpracy Globemy z jednym z wiodących dostawców usług telefonii stacjonarnej oraz Internetu stacjonarnego i mobilnego na rynku Polskim.

Więcej…
 
Drukuj Email

Globema partnerem technologicznym w projekcie iSKOL - bezpieczeństwo energetyczne metropolii

Zmienne warunki pogodowe, charakterystyczne dla strefy klimatycznej, w której znajduje się Polska, stanowią istotny czynnik ryzyka awarii sieci energetycznych. Szczególnie w ostatnich latach, zimą powstawały i utrzymywały się przez dłuższy okres czasu warunki atmosferyczne sprzyjające oblodzeniu linii energetycznych. W okresie letnim natomiast wysokie temperatury oraz rosnący popyt na energię były przyczyną niebezpiecznych dla sieci przeciążeń. W tych warunkach dystrybutorzy energii stają przed wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego odbiorców, szczególnie na obszarach gęsto zaludnionych, jak duże aglomeracje miejskie.

 

Więcej…
 
Drukuj Email

Nawigacja i systemy lokalizacyjne GigaCon

26 listopada w Warszawie w hotelu Courtyard odbędzie się kolejna już odsłona konferencji Nawigacja i Systemy Lokalizacyjne GigaCon. Tym razem wydarzenie dedykowane jest przede wszystkim do przedstawicieli służb mundurowych. Konferencja ma na celu zapoznanie uczestników z najnowszymi technologiami z zakresu nawigacji i systemów lokalizacyjnych, WebGIS, Web-Mappingu oraz nawigacji satelitarnej. Podczas części merytorycznej będą poruszane tematy dotyczące m.in. technik nawigacji, sprzętów lokalizacyjnych i nawigacyjnych oraz przyszłości jaką za sobą niosą. Wykłady będą prowadzone przez najwyższej klasy specjalistów w danej dziedzinie, którzy na co dzień interesują się tą tematyką oraz doskonalą swoją wiedzę w praktyce.

Serwis GIS-NET objął Patronat Medialny nad imprezą i serdecznie zachęcamy do uczestnictwa wszystkich naszych czytelników.


Więcej informacji na stronach Organizatora

 
Drukuj Email

Turkcell klientem Globemy

Globema nawiązała współpracę z firmą Turkcell - największym operatorem telekomunikacyjnym w Turcji oraz liderem rynku telefonii mobilnej na rynkach EMEA. Turkcell zapewnia usługi telekomunikacyjne dla ok. 35 mln klientów i jest pierwszą turecką firmą notowaną na giełdzie nowojorskiej. Akcje firmy są przedmiotem obrotu na NYSE od 11 lipca 2000r. Turkcell figuruje również na Istanbul Stock Exchange, a jednym z głównych udziałowców firmy jest wieloletni klient Globemy – skandynawski operator telekomunikacyjny TeliaSonera, który posiada 38% akcji tureckiej spółki.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>