Lokalizator

Drukuj Email
geoland
  
Projekt Geoland-2 został  zgłoszony w pierwszym konkursie 7 Programu Ramowego UE w obszarze tematycznym “Przestrzeń kosmiczna” (Space) w kategorii GMES. Głównym zadaniem  projektu jest stworzenie serwisu tzw. szybkiej ścieżki (Fast Track Service – FTS) dla monitorowania obszarów lądowych (Land Monitoring Core Service - LMCS). Projekt jest kontynuacją wcześniejszych przedsięwzięć: projektu “geoland” 6-tego PR i elementu serwisowego “SAGE” Europejskiej Agencji Kosmicznej. W ramach projektu rozwijane są trzy podstawowe usługi  tzw. Core Services:
  • EUROLAND – składowa kontynentalna LMCS, która dostarczać będzie 5 wysokorozdzielczych warstw tematycznych: tereny zurbanizowane, lasy, tereny zielone, bagna, wody
  • BioPar – składowa środowiskowa, która dostarczać będzie częstej (dekadowej lub miesięcznej) niskorozdzielczej i średnio-rozdzielczej informacji o parametrach biofizycznych (NDVI, LAI, Fapar, etc.)
  • SATChMo – składowa sezonowo-roczna, która dostarczy informacji średnio-rozdzielczej o rocznych zmianach pokrycia terenu w Europie i Afryce i sezonowym cyklu rozwoju wegetacji w Europie oraz informacji wysokorozdzielczej statystycznej (Area Frame Sampling – AFS) o zmianach pokrycia terenu, prognozach plonów i wykorzystaniu użytków rolnych w Europie i Afryce
  • Urban Atlas – celem serwisu jest dostarczanie informacji na temat stref funkcjonalnych wszystkich miast powyżej 100 000 mieszkańców w Europie. Dane w formie wektorowej (shp) dostępne są na stronie projektu oraz EEA. Dane dla miast polskich można również pobrać na stronach naszego serwisu - Serwery z mapami/Polska
Więcej informacji czytaj na stronach projektu