Lokalizator

Drukuj Email

limes-b

 

Projekt Komisji Europejskiej LIMES (z ang. Land and Sea Monitoring for Environment and Security) realizowany jest  w ramach 6PR i jak dotąd jest największym unijnnym przedsięwzięcie związanym z wykorzystaniem teledetekcji satelitarnej dla potrzeb szeroko rozumianego bezpieczeństwa europejskiego. Celem projektu jest analiza możliwości wykorzystania w tej dziedzinie systemów satelitarnych obserwujących Ziemię. Główne obszary badawcze projektu to: nadzór morski, nadzór infrastruktury lądowej, nadzór pomocy humanitarnej.

 

 

g-mosaic

 

G-mosaic jego pełna nazwa pochodzi od ang. słów GMES Services for Management of Operations, Situation Awerness and Intelligence for regional Crises. Projekt współfinansowany przez UE w ramach 7PR, oferujący przygotowanie serwisów informacyjnych w obszarze bezpieczeństwa zewnętrznego Unii. Zadaniem projektu jest monitorowanie wydarzeń, które mogą prowadzić do kryzysów regionalnych lub międzynarodowych: monitorowanie infrastruktury krytycznej, głównych dróg, granic i szlaków migracyjnych, szlaków nielegalnego przemytu, w tym broni nuklearnej, które mogą wpłynąć na stan bezpieczeństwa wewnętrznego UE.

 

Więcej informacji czytaj na stronach projektów: LIMES oraz G-mosaic