Lokalizator

Drukuj Email

logo-safer

 

SAFER jest projektem przed-operacyjny programu GMES w tematyce zarządzanie kryzysowe i realizowany jest w ramach środków 7PR. Zadaniem SAFER'a jest stworzenie serwisów informacyjnych w następujących obszarach tematycznych: ochrona ludności, pomoc humanitarna, sytuacje kryzysowe.  SAFER będzie dostarczać szybkich nformacji w przypadku katastrof naturalnych (np. powodzie, pożary, trzęsienia ziemi), niesienia pomocy humanitarnej, czy kryzysów militarnych.

 

Więcej informacji czytaj na stronach projektu SAFER