Lokalizator

Drukuj Email

gmes_pl

 

GMES Poland to projekt realizowany w ramach 6PR KE. Głównym zadaniem projektu GMES-Poland koordynowanego przez Centrum Badań Kosmicznych PAN jest:

 • rozpowszechnianie na forum międzynarodowym informacji o polskim potencjale GMES
 • promowanie i wspieranie wykorzystywania technik satelitarnych
 • zebranie opinii na temat użyteczności tego rodzaju narzędzi i optymalnych sposobów ich wprowadzania do praktycznego stosowania w administracji
 • przegląd możliwych sposobów finansowania wdrożenia tego rodzaju narzędzi (fundusze strukturalne UE, Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013, mechanizmy MNiI)
 • zainicjowanie współpracy Centrum Informacyjnego GMES z zainteresowanymi instytucjami dla realizacji tego rodzaj projektów

pearl

 

PEARL (z ang. Port Environmental Information Collector) to projekt badawczy Komisji Europejskiej realizowany w ramach 6PR, którego głównym zadaniem było stworzenie platformy dla zarządzania środowiskiem portowym, wykorzystującej i integrującej dane satelitarne, lotnicze oraz dane z pomiarów in-situ.

 

tango

 

TANGO (z ang. Telecommunications Advanced Networks for GMES Operations). Celem projektu TANGO jest stworzenie rozwiązań telekomunikacyjnych umożliwiających użytkownikom serwisów GMES łatwy i niezawodny dostęp do danych satelitarnych i naziemnych.

 

gse

 

Projekt GSE Forest Monitoring ma za zadanie dostarczanie informacji o stanie zdrowotności lasów w sposób regularny i powtarzalny, przyczyniając się w ten sposób do wspomagania podejmowania decyzji w równoważonym rozwoju systemów leśnych.

 

nlogo

 

Proteus  to zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe. To innowacyjny projekt, którego wyniki będą odpowiedzią na nowe wyzwania stojące przed służbami odpowiedzialnymi za ratownictwo, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne.

logo_spektrop

 

Celem projektu Spektrop (System do zdalnej obserwacji) jest opracowanie rodziny spektralno-obrazujących systemów o budowie modularnej, mogących pracować w szerokim zakresie spektralnym (od 0,35µm do 20µm) i trudnych warunkach środowiskowych

 

EO_LPP_Smos_logo_ICON

 

SMOS (ang. Soil Moisture and Ocean Salinity) to projekt ESA związany z misją wyniesionego na orbitę satelitę SMOS. Misja ta została zaprojektowana w celu obserwowania cyklu obiegu wody na Ziemi poprzez pomiar wilgotności gleby oraz zasolenie oceanów przez co najmniej 3 lata.

 

corine

 

CORINE, czyli Coordination of Information on the Environment - to system informacji na temat przyrody nadzorowany przez Europejską Agencję Środowiskową (EEA czyli European Environmental Agency). Celami programu są:

 • realizacja polityki ekologicznej UE, która obejmuje ochronę bioróżnorodności we wszystkich wymiarach
 • określenie kierunku dotyczącego polityki ochrony przyrody, jej wdrażanie i pobudzanie różnych służb państwowych w tym wymiarze
 • dokumentowanie zmian w pokryciu terenu, jak również gromadzenie i aktualizacja porównywalnych danych w Europie

boss4gmes.logo

 

Projekt BOSS4GMESS (Building Operational Sustainable Services for GMES) jest istotnym elementem w etapie tworzenia i rozwoju inicjatywy GMES. Podzielony jest on na trzy główne działy:
 • technologię (rozszerzenie wydajności serwisów oferowanych w ramach GMES),
 • biznes (ustalenie ram finansowych projektu),
 • komunikację (stworzenie i wdrożenie strategii komunikacji dla wzrostu świadomości o programie GMES),
<< czytaj więcej