Lokalizator

Drukuj Email

Urban Atlas

Poniższe zbiory danych dla 10 największych miast w Polsce zostały opublikowane w formacie wektorowym (shp) i są udostępnione na stronach Europejskiej Agencji Środowiska.  Dane zostały opracowane w ramach europejskiego projektu Urban Atlas i przedstawiają strefy funkcjonalne obszarów miejskich. Do danych dołączony jest plik z metadanymi, zawierający m.in informację o metodzie oraz dokładności opracowanych warstw. Dane dla pozostałych miast europejskich (powyżej 100 000 mieszkańców) pobrać można w sekcji Serwery z mapami - Świat

pobierz plik z metadanymi