Lokalizator

Drukuj Email

Urban Atlas

Poniżej publikujemy strefy funkcjonalne największych miast europejskich (powyżej 100 000 mieszkańców) wg poszczególnych krajów. Dane zostały opracowane przez Europejskiej Agencji Środowiska i udostępniane są w formacie wektorowym (SHP).  Do danych dołączony jest plik z metadanymi zawierający m.in informację o metodzie oraz dokładności opracowanych warstw.

Dane dla Polski umieszczone zostały w dziale Serwery z mapami/Polska

 

Austria (3 obszary miejskie)

Belgia (7 obszarów miejskich)

Bułgaria (5 obszarów miejskich)

Cypr (1 obszar miejski)

Czechy (11 obszarów miejskich)

Dania (1 obszar miejski)

Estonia (1 obszar miejski)

Finlandia (1 obszar miejski)

Francja (21 obszarów miejskich)

Grecja (8 obszarów miejskich)

Hiszpania (21 obszarów miejskich)

Holandia (14 obszarów miejskich)

Irlandia (2 obszary miejskie)

Litwa (3 obszary miejskie)

Luxembourg (1 obszar miejski)

Łotwa (1 obszar miejski)

Malta (2 obszary miejskie)

Niemcy (14 obszarów miejskich)

Portugalia (6 obszarów miejskich)

Rumunia (14 obszarów miejskich) - NOWOŚĆ!!

Słowacja (8 obszarów miejskich) - NOWOŚĆ!!

Słowenia (1 obszar miejski) - NOWOŚĆ!!

Szwecja (5 obszarów miejskich) - NOWOŚĆ!!

Węgry (7 obszarów miejskich)

Wielka Brytania (8 obszarów miejskich) - NOWOŚĆ!!

Włochy (27 obszarów miejskich)

Pobierz plik z metadanymi

darmstadt