Lokalizator

Drukuj Email

Szkolenia GIS – najlepszy start w nową technologię.

Porzekadło mówi, że „nie ma lepszego nauczyciela jak doświadczenie”, ale inne przestrzega, aby wiedzę zdobywać „poprzez szkolenia, a nie na błędach”.  Najlepszym kompromisem jest uczenie się poprzez współpracę z doświadczonymi osobami.  W trakcie szkoleń doświadczenie prowadzącego łatwo poznać: słaby nauczyciel mówi wszystko co wie, średni realizuje program, dobry mówi dokładnie to czego potrzebuje uczeń, otwiera wyobraźnie i wpływa na świadomość. Aby pozwolić sobie na tę najwyższą jakość szkoleń instruktor prowadzący zajęcia musi być doświadczonym fachowcem, gotowym by odpowiedzieć na zaskakujące pytania ucznia i rozwiązać w praktyce techniczne zadania. W SmallGIS nie ma etatowych instruktorów GIS - szkolenia prowadzą praktycy z wieloletnim doświadczeniem: programiści, analitycy i specjaliści GIS, którzy zrealizowali wiele projektów. Między instruktorami a uczniami często tworzy się długotrwała więź, pozwalająca korzystać z konsultacji technicznych na długo po zakończeniu szkolenia. Z tej formy wsparcia po szkoleniach korzystało wiele osób w chwili powstania barier w realizacji ich własnych projektów.


Zakres szkoleń


Spektrum tematyczne zrealizowanych szkoleń w SmallGIS jest bardzo szerokie. Często realizowane są szkolenia na zamówienie obejmujące tematykę wskazaną przez zamawiającego. Oczywiście są pewne ramy technologiczne realizowanych szkoleń. Wykonujemy szkolenia we wszystkich aspektach technologii ESRI (ArcGIS desktop i  rozszerzenia, ArcGIS serwer, ArcPad, ENVI), szkolenia z zakresu programowania w GIS, technologii GNSS/GPS i teledetekcji satelitarnej oraz całą grupę szkoleń z zakresu autorskich rozwiązań branżowych, jak: Planowanie Przestrzenne, Leśna Mapa Numeryczna (LMN), GIS dla przyrodników i ekologów, Techniki pomiarów GPS, Baza Danych Obiektów Topograficznych (TBD), i inne. Nowością są szkolenia przygotowujące do egzaminu ECDL GIS. Na te szkolenia warto zwrócić uwagę.


ECDL GIS


Międzynarodowy certyfikat ECDL GIS (ang. European Computer Driving License Geographical  Information  System) jest dokumentem potwierdzającym, że jego posiadacz ma określoną wiedzę praktyczną i teoretyczną dotyczącą Systemów Informacji Geograficznej. Dokument ten przyznawany jest w krajach europejskich (poza Europą występuje, jako ICDL), co zapewnia obiektywną ocenę umiejętności na całym obszarze UE.  Oznacza to, że aby otrzymać certyfikat ECDL GIS w Polsce, należy mieć tą sama wiedzę i umiejętności, co w innych krajach i będzie on w nich respektowany. W praktyce syllabus oraz testy egzaminacyjne tłumaczone są na różne języki. Aby zdobyć certyfikat ECDL GIS należy zdać egzamin składający się z trzech modułów:

  • Podstawy kartografii z elementami geodezji. Obejmuje on takie zagadnienia, jak kształt i parametry fizyczne Ziemi, układy współrzędnych i odniesienia (w Polsce i na świecie), odwzorowania kartograficzne, mapy i ich klasyfikacja,  pomiary i położenie punktów w przestrzeni, metadane, Numeryczny Model Terenu, GPS.
  • Podstawy Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Weryfikuje podstawową wiedzę z zakresu Systemów Informacji Geograficznej oraz typów i modeli danych, źródeł danych GIS, georeferencji, topologii, analizy oraz prezentacji danych.
  • Oprogramowanie (aplikacje GIS). Moduł ten sprawdza praktyczne umiejętności  wykonania takich operacji, jak modyfikacja pulpitu użytkownika, transformacje układów współrzędnych, edycja danych oraz tabeli atrybutów, symbolizacja, tworzenia własnej mapy oraz wykorzystanie  innych funkcji programu GIS.

przyklad_certyfikatu

Przykładowy certyfikat ECDL GIS

Zdefiniowane tematycznie szkolenia realizowane są cyklicznie w SmallGIS wg przygotowanego programu szkoleniowego bazującego na przykładach zastosowań i przypadkach użycia uwzględniających specyfikę zastosowań GIS w Polsce. Przykłady i zastosowania mogą być rozszerzone przez specyficzne potrzeby poszczególnych uczestników szkoleń. Uczestnicy mogą dopasować zestaw szkoleń do swoich potrzeb wybierając kolejność i temat odbywanych kursów.

Tematy realizowane cyklicznie:
•    Kurs przygotowujący do egzaminu ECDL GIS;
•    Podstawy ArcGIS,
•    Edycja i analizy w GIS cz. I i II,
•    Analizy geostatystyczne,
•    Analizy przestrzenne,
•    Techniki pomiarów GPS,
•    Narzędzia GIS w planowaniu przestrzennym,
•    Aktualizacja Leśnej Mapy Numerycznej,
•    GIS dla przyrodników i ekologów,
•    Wykorzystanie języka Python w ArcGIS.

Prowadzimy także szkolenia z takich rozszerzeń programu ArcGIS, jak: Publisher, 3D Analyst, Spatial Analyst, ArcScan, Maplex oraz szkolenia dotyczące ArcGIS Servera, Geobaz i wiele innych. W naszej ofercie znajdują się także szkolenia dedykowane. Mają one dopasowany program do konkretnego klienta (określony program, typ danych).


Forma szkoleń


„ Czy przechodzą Państwo szkolenia z psychologii ? ” -  pyta nieformalnie jedna z uczestniczek kursu menadżerkę produktu prowadzącą szkolenie branżowe. „ .. z takim spokojem wielokrotnie tłumaczy Pani te same zagadnienia. Nie zdarza się to często na szkoleniach…”. Prowadzenie szkoleń z GIS to niezwykle ciężka praca dla instruktora. Musi on podążać za tokiem myślenia wszystkich uczestników kursu, odkryć i skorygować popełniane błędy, naprowadzić na właściwy tor nawet jeżeli wymaga to wielokrotnego tłumaczenia tych samych zagadnień. Takiemu podejściu zawdzięczamy sukces.

Warsztaty_GPSProjektując system szkoleń założyliśmy, że najważniejszym elementem Systemu Informacji Przestrzennej jest człowiek. Z tego względu konstrukcja kursu na pierwszym miejscu stawia komfort zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności kursanta. Obejmuje to zarówno warunki techniczne, psychologiczne, jak i socjalne. Kursy dzięki wysokiemu profesjonalizmowi  odbywają się w bezstresowej i nierygorystycznej formule, a sposób prowadzenia szkolenia uwzględnia mechanizmy chłonności umysłu, możliwości koncentracji i zapamiętywania. Każdy kursant bez względu na poziom wiedzy początkowej uzyskuje rozwiązanie nurtujących go problemów technologicznych i merytorycznych. Dzięki temu po kursie startuje z nowym poziomem świadomości technologii GIS, umożliwiającym dalsze, samodzielne kształtowanie własnej kariery w tym zakresie.

Staraliśmy się postawić na skuteczność. Szkolenia mają charakter praktyczny, narzędziowy, zatem każdy z kursantów wynosi z nich umiejętności posługiwania się narzędziami GIS. Grupy są dobrane liczebnie tak, aby czas instruktora dla każdej z osób szkolonych był wystarczający do rozwiązania indywidualnych problemów i niejasności. Kurs posiada własny program, który jest szeroko modyfikowany bieżącymi zagadnieniami poruszanymi przez kursantów. To coś, co jest najbardziej doceniane przez uczestników. Każdy wynosi coś własnego z kursu, każdy dopasuje treść kursu do własnego sposobu postrzegania zagadnienia. Pracujemy na materiałach krajowych, często na danych własnych kursantów. Dzięki temu pod naszym nadzorem można wykonać część pracy i nauczyć się rozwiązywania problemów charakterystycznych dla własnej branży.
Cechy naszych kursów:
•    realizowane w trybie warsztatowym;
•    czas trwania zazwyczaj 2 – 5 dni (zależne od kursu);
•    małe grupy kursantów – 6 osób na 1 instruktora;
•    indywidualne traktowanie każdego z uczestników;
•    indywidualne stanowisko komputerowe z oprogramowaniem;
•    praca na własnych danych (po uzgodnieniu);
•    rozwiązywanie indywidualnych przypadków w trakcie trwania kursu.


Dlaczego warto zacząć od szkoleń?

GIS jest heterogeniczną technologią i rozległym obszarem wiedzy przecinającym niemal każdą dziedzinę życia. W skali globalnej aspiruje do miana nowej dziedziny nauki. Dla osób, których ta nowa technologia „zastała” w miejscu pracy bez względu na ich wiek, funkcję i branżę, jedynym wyjściem jest skorzystanie z wiedzy profesjonalistów i doradców, którzy ułatwią korzystanie z nowych narzędzi. Jedną z lepszych form zdobycia wiedzy jest uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach, gdzie w bardzo krótkim czasie można przekonać się o praktycznych aspektach wybranych rozwiązań GIS, przede wszystkim samodzielnie rozwiązać technikami GIS postawione przez życie zadania. Skraca to czas zdobycia wiedzy o kilka rzędów wielkości i oszczędza koszty organizacji sprzętu i oprogramowania. Umożliwia też stworzenie więzi z konsultantem, pozwalającej w przyszłości rozwijać samodzielnie wiedzę i  umiejętności.W naszej formule szkoleniowej proponujemy uczestnictwo w kolejnych szkoleniach dobieranych wg potrzeb i celów oraz posiadanej wiedzy.

Kurs przygotowujący do egzaminu ECDL GIS  to dobry start. Mało zależna od platformy technicznej uniwersalna wiedza GIS pozwoli zorientować się w ogólnych prawidłach technologii. Bez względu na to czy uczestnik kursu zdecyduje się na zdanie egzaminu czy nie, wiedza jest wartością, która pozostaje po odbytym kursie. Oczywiście polecamy uzyskanie certyfikatu ECDL GIS w powstającym Centrum Egzaminacyjnym SmallGIS, jako poświadczenia posiadanej wiedzy z zakresu GIS. Takie poświadczenie ma wiele zalet:

  • Dla pracodawcy  jest obiektywnym i niezależnym źródłem informacji na temat wiedzy i umiejętności pracownika z zakresu Systemami Informacji Geograficznej (GIS). Dodatkowo, MSWiA pozytywnie ocenia działania PTI zmierzające do uzyskania przez pracowników administracji publicznej Certyfikatów ECDL.
  • Dla pracownika jest dokumentem potwierdzającym posiadanie określonego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu Systemów Informacji Geograficznej (GIS) uznawanego na terenie Europy i poza nią.  
  • Dla poszukujących pracy jest dokumentem, który może pomóc w znalezieniu pracy, zwłaszcza w dziedzinach korzystających z Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) oraz innych technologii informatycznych.
  • Dla ucznia i studenta podobnie jak dla pozostałych grup – jest dokumentem potwierdzającym zdobycie określonej wiedzy i umiejętności z zakresu GIS. Dodatkowo, daje możliwości zdobycia dodatkowych punktów ECTS.  Jest też dobrą miarą, ile należy umieć z GIS, aby w przyszłości poradzić sobie na rynku pracy.


Polecane przez nas kursy w  dalszej karierze GIS to specjalizacja w technologii ESRI i rozwiązaniach ArcGIS. Jako firma posiadająca status Biznes Partnera ESRI, która zrealizowała kilkaset projektów z użyciem tej technologii w tym wykonała zaawansowane systemy informatyczne możemy się poszczycić najwyższym poziomem wiedzy z tego zakresu.  Kolejna opcja to zastosowania branżowe technologii GIS. Tutaj możemy zaoferować naszą wiedzę popartą autorskimi rozwiązaniami z zakresu edycji i obsługi MPZP czy Leśnej Mapy Numerycznej (LMN). Kursy te pozwalają wypróbować ergonomiczne narzędzia interdyscyplinarnego wykorzystania danych przestrzennych.


Referencje


Szkolenia z zakresu GIS w SmallGIS prowadzone są od 2006 r. i niezmiennie uzyskują wysokie oceny. Szkolenia liczone są w tysiącach osobo-szkoleń, wiele z osób wielokrotnie korzystało z różnych kursów co potwierdza ich zadowolenie z formy i jakości usług. Ze szkoleń korzystali pracownicy administracji lasów państwowych wszystkich szczebli zarządzania, administracji samorządowej, pracownicy parków narodowych, pracownicy ministerstw, uczelni i instytutów naukowych, przedsiębiorstwa i firmy, koła naukowe studentów i osoby prywatne. Organizowaliśmy dedykowane szkolenia GIS dla wydziałów uczelni, instytutów  i przedsiębiorstw państwowych. Złożoność szkoleń dedykowanych obejmowała realizację kilkudziesięciu kursów tematycznych w łącznym wymiarze kilku tysięcy osobogodzin. Szkolenia te pomimo olbrzymiej ilości przekazywanej wiedzy, uzyskiwały bardzo wysokie noty ankietowe. Polecamy Państwa uwadze nasze doświadczenia.

źródło: SmallGIS