Lokalizator

Drukuj Email

W dniach 30 - 31 maja obyła się w hotelu Anders w Starych Jabłonkach 14 międzynarodowa Konferencja Globemy. Tematem wiodącym tegorocznej konferencji  były Innowacyjne Rozwiązania Geoprzestrzenne - Smart Geospatial Solutions.

W konferencji wzięło udział łącznie ponad 140 osób które uczestniczyły w referatach , prezentacjach technicznych oraz warsztatach dotyczących innowacyjnych rozwiązań do:

  • Ewidencji, projektowania i obsługi sieci ciepłowniczych, energetycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu i ropy
  • Ewidencji, projektowania i obsługi sieci telekomunikacyjnych
  • Zarządzania pracami i pracownikami w terenie
  • Zarządzania inteligentnymi sieciami i ?
  • Przetwarzania i obsługi danych geoprzestrzennych

Pierwszego dnia, po oficjalnym otwarciu, miały miejsce dwie sesje referatowe (czego dotyczyły?), zakończone dyskusjami. Po południu odbyły się równolegle 3 sesje tematyczne Telekomunikacja i CaTV , Elektroenergetyka oraz Systemy płynowe. Pierwszy dzień zakończył się kolacja w Karczmie pod Modrzewiem a uczestników do mającego się rozpocząć turniej mega-piłkarzyków rozgrzewał pokaz freestyle football.

Drugiego dnia miały miejsce kolejne trwające równolegle sesje tematyczne .  oraz warsztaty produktowe dotyczące: Wsparcia projektowania i utrzymania sieci FTTx, Google Earth i Google Maps – narzędzia i zasoby mapowe Google oraz EC.GIS – zarządzanie sieciami ciepłowniczymi każdy z uczestników musiał zdecydować w którym bloku tematycznym chcę uczestniczyć.

Mocną stroną konferencji była wystawa na której został zaprezentowany m.in.  mobilny sprzęt pomiarowy -  doskonałe połączenie wytrzymałego komputera polowego oraz mobilnego oprogramowania GIS wraz z odbiornikiem GPS wspierającego paszportyzacje sieci naziemnych jak i podziemnych.. W trakcie trwania wystawy można było osobiście przetestować sprzęt oraz dowiedzieć się  w jaki sposób usprawnić prace związane z inwentaryzacją i nadzorem sieci przy pomocy mobilnych rozwiązań GIS-owych.