Lokalizator

Drukuj Email

Globema partnerem technologicznym w projekcie iSKOL - bezpieczeństwo energetyczne metropolii

Zmienne warunki pogodowe, charakterystyczne dla strefy klimatycznej, w której znajduje się Polska, stanowią istotny czynnik ryzyka awarii sieci energetycznych. Szczególnie w ostatnich latach, zimą powstawały i utrzymywały się przez dłuższy okres czasu warunki atmosferyczne sprzyjające oblodzeniu linii energetycznych. W okresie letnim natomiast wysokie temperatury oraz rosnący popyt na energię były przyczyną niebezpiecznych dla sieci przeciążeń. W tych warunkach dystrybutorzy energii stają przed wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego odbiorców, szczególnie na obszarach gęsto zaludnionych, jak duże aglomeracje miejskie.

 

 

Globema, wychodząc naprzeciw tym potrzebom i zagrożeniom, stworzyła w konsorcjum z firmami Procesy Inwestycyjne oraz EC Electronics system iSKOL służący do kontroli obciążalności linii elektroenergetycznych. Podstawowym zadaniem systemu jest informowanie o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach oraz wsparcie w zakresie maksymalnego wykorzystania możliwości przesyłowych sieci. Działanie systemu polega na monitorowaniu w czasie rzeczywistym parametrów napowietrznej sieci energetycznej wysokiego napięcia, takich jak prąd, zwis przewodu, temperatura przewodu i warunki pogodowe.

Celem jest wykrywanie zagrożeń takich jak oblodzenie, nadmierny zwis i przegrzanie przewodu - a także analizy i symulacje prowadzące do optymalizacji pracy linii. System wykorzystuje: czujniki montowane na przewodach, stacje pogodowe i bazowe, serwer bazy danych i obliczeń oraz aplikację, która wizualizuje opracowane dane pomiarowe.

 

Więcej informacji: www.globema.com