Drukuj Email

KONFERENCJE GIS 2010 W POLSCE

 

 

STYCZEŃ

  • 21 stycznia, POZNAŃ - Konferencja " Dzień Urbanisty" w tym roku poświęcona będzie monitoringowi przestrzennemu w Polsce, a uczestnicy będą mogli dowiedzieć się jakie związki z polską urbanistyką mają Dyrektywa INSPIRE, Programy Plan4All oraz GMES

KWIECIEŃ

  • 22-23 kwietnia, ELBLĄG - XII Konferencja pod hasłem " Na progu nowej legislacji" poświęcona problematyce ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej organizowana przez prezydenta miasta Elbląga oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich

MAJ

  • 13-14 mają, WROCŁAW - Konferencja organizowana przez Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Polski oddział OSGeo. Jest to druga konferencja w tym cyklu, tym razem o zasięgu międzynarodowym. Wystąpienia gości zaprezentują zakres i status wykorzystania wolnego oprogramowania związanego z przetwarzaniem geoinformacji w Europie, jak również ukażą jego możliwości  wdrażania w przypadku dyrektywy INSPIRE

CZERWIEC

  • 22-24 czerwca, KRAKÓW - XVI Międzynarodowe Targi GEA
  • 23-25 czerwca, KRAKÓW - Konferencja INSPIRE pod hasłem " INSPIRE as a Framework for Cooperation" ukierunkowana na współpracę z krajami spoza UE. Organizowana wspólnie z konferencją „Polska infrastruktura informacji przestrzennej jako komponent INSPIRE” oraz coroczną Konferencją organizowaną przez Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

LIPIEC

  • 1-2 lipca, GDAŃSK - XXIII Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych - "Geomatyka 2010". Konferencja jest skierowana do pracowników i pracodawców branż inżynieryjnych, przede wszystkim geodezji, budownictwa, inżynierii transportu, architektury, planowania przestrzennego i administracji samorządowej

WRZESIEŃ

  • 15-17 września, KRAKÓW - Konferencja Karpacka "Forum Carpaticum" organizowana przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest to pierwsza otwarta konferencja organizowana przez inicjatywę Science for the Carpathians
  • 21-23 września, WROCŁAW - Sympozjum o nowoczesnych metodach pozyskiwania i modelowania danych w fotogrametrii i teledetekcj

PAŹDZIERNIK

 

 

OnGeo