Lokalizator

Drukuj Email

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy listę najpopularniejszych krajowych oraz zagranicznych serwisów
WMS (Web Map Service) udostępnianych, zgodnie z zaleceniami dyrektywy INSPIRE, publicznie.


Serwisy WMS administracji publicznej (krajowej, regionalnej i lokalnej)

Krajowe - Geoportal jest infrastrukturą węzłów budujących Krajową Infrastrukturę
Informacji Przestrzennej (KIIP). Udostępnia zasoby takie jak: ortofotomapy,
dane katastralne, sozologiczne, hydrologiczne, granice administracyjne oraz działki ewidencyjne.


 • Administracyjna Mapa Polski - http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/Administracyjna/MapServer/WMSServer
 • Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów - http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow
 • Ogólnogeograficzna Mapa Polski - http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/Ogolnogeograficzna/MapServer/WMSServer
 • Ortofotomapa - http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/ORTO/MapServer/WMSServer
 • Osnowa - http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_OSNOWA_WMS/MapServer/WMSServer
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów  - http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIKINSP/guest/services/G2_EMUIA_WMS/MapServer/WMSServer
 • Państwowy Rejestr Granic - punkty adresowe - http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIKINSP/guest/services/G2_PRGAD_WMS/MapServer/WMSServer
 • Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych - http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_PRNG_WMS/MapServer/WMSServer
 • Rastrowa Mapa Topograficzna Polski - http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/TOPO/MapServer/WMSServer
 • Rastrowa Mapa Topograficzna Polski – serie - http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/TOPO_SERIA/MapServer/WMSServer
 • Numeryczny Model Terenu ISOK – Hipsometria - http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/wmsimg/guest/ISOK_HipsoDyn/ImageServer/WMSServer
 • Numeryczny Model Terenu LPIS – Cieniowanie - http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/CIEN/MapServer/WMSServer
 • Krajobrazowa Mapa Polski - http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/Krajobrazowa/MapServer/WMSServer
 • Mapa Hydrograficzna Polski - http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/HYDRO/MapServer/WMSServer
 • Mapa Sozologiczna Polski - http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/SOZO/MapServer/WMSServerWojewódzkie - dane tematyczne dla poszczególnych województw

Małopolskie


 • Aglomeracje Wodne - http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMS_Aglomeracje_wodne_SR/MapServer/WMSServer
 • Hydrogeoróżnorodności Województwa Małopolskiego - http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_HYDROGEO_WMS/MapServer/WMSServer
 • Mapa Akustyczna - http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMS_Mapa_Akustyczna/MapServer/WMSServer
 • Mapa Emisji - http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMS_Mapa_Emisji/MapServer/WMSServer
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego - http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_Plany_miejscowe_WMS/MapServer/WMSServer
 • Specjalna Stefa Ekonomiczna - http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/MIIP_PRZEMYSL/MapServer/WMSServer
 • Mapa glebowo-rolnicza - http://miip.geomalopolska.pl/wmts/wmts/MIIP_GLEB_ROL?REQUEST=GETCAPABILITIES&service=WMTS

Mazowieckie

 • MSIP Wrota Mazowasza - http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/tematyczne/wms
 • Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k, komponent TOPO - http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/BDOT10K/wms
 • Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k, komponent KARTO - http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/KARTO/wms
 • Mapy topograficzne - http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/mapy_topo/wms
 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego -  http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/plany/wms


Regionalne - serwisy regionalne udostępnianie są przez ośrodki powiatowe i są węzłami infrastruktury KIIP

 • Powiat żarski - http://80.51.166.90/wms_mewid/wmservice.aspx
 • Powiat złotoryjski - http://95.48.38.10/wms_mewid/wmservice.aspx
 • Powiat złotoryjski - http://83.17.109.154/wms_mewid/wmservice.aspx
 • Powiat wołomiński - http://www.geodezja.wolomin.pl/cgi-bin/wolomin
 • Powiat wejherowski - http://www.serverwms.pl/cgi-bin/wejherowo
 • Powiat warszawskizachodni - http://www.serverwms.pl/cgi-bin/pwz
 • Powiat turecki - http://turek.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
 • Powiat średzki - http://sroda.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
 • Powiat szczecinecki - http://www.serverwms.pl/cgi-bin/szczecinek
 • Powiat strzelecki - http://87.205.7.23/wms_mewid/wmservice.aspx
 • Powiat siemiatycki - http://80.55.169.98/wms_mewid/wmservice.aspx
 • Powiat pruszkowski - http://www.serverwms.pl/cgi-bin/pruszkow
 • Powiat poznański - http://podgik.poznan.pl/cgi-bin/poznan
 • Powiat miński - http://www.serverwms.pl/cgi-bin/minsk
 • Powiat mikołowski - http://mapa.mikolowski.pl/map/geoportal/wms.php
 • Powiat mielecki - http://87.116.242.30/wms/geoportal/wms.php
 • Powiat kościerski - http://koscierzyna.podgik.pl/cgi-bin/koscierzyna
 • Powiat kolski - http://kolo.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
 • Powiat kamienna góra - http://87.105.71.90/wms_mewid/wmservice.aspx
 • Powiat dzierżoniowski - http://83.14.169.242/wms_mewid/wmservice.aspx
 • Powiat cieszyński - http://cieszyn.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
 • Powiat chełmski - http://www.serverwms.pl/cgi-bin/powiat_chelm
 • Powiat brzeski - http://brzesko.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
 • Powiat bolesławiecki - http://83.3.14.234/wms_mewid/wmservice.aspx
 • Powiat aleksandrowski - http://mapa.aleksandrow.pl/wms/wms.php

Lokalne - serwisy lokalne udostepniane przez poszczególne miasta

 • Miasto Chełm - http://www.serverwms.pl/cgi-bin/chelm
 • Miasto Oleśnica - http://ogc2.opegieka.pl/ara.net/olesnica/wms/Default.aspx
 • Miasto Elbląg - http://ogc2.opegieka.pl/ara.net/elblag/wms/Default.aspx
 • Miasto Bytom - http://sitplan.um.bytom.pl:2080/scripts/isdp.dll/wms
 • Miasto Gliwice - http://test.um.gliwice.pl/portal/isdp/scripts/isdp.dll/wms?&EX_PROFILE=plan05
 • Miasto Warszawa - http://mapa.um.warszawa.pl/mapguide2010/mapagent/mapagent.fcgi? 

Geologiczne

 • PIG-MPG 500 - http://ikar.pgi.gov.pl/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/MGP_500
 • PIG Superficial geology - http://ikar.pgi.gov.pl/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/PGI_Superficial_Geology
 • PIG Skorowdz map - http://ikar2.pgi.gov.pl/services/Skorowidze/MapServer/WMSServer

Leśne

 • RDLP Kraków (mapa lasów HCVF) - http://rdlpkrakow.gis-net.pl/wms?
 • RDLP Zielona Góra - http://rdlpzg.gis-net.pl/wms?

 Ochrona środowiska

 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - http://wms.gdos.gov.pl/geoserver/wms? 

Europejskie serwisy WMS

 JRC - serwisy udostępniane w ramach Wspólnotowego Centrum Badań (Joint Research Centre) 
 • European Soil Database (SOMIS) - http://eusoils.jrc.ec.europa.eu:80/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/Eusoils_WMS?
 • Soil Erosion Risk (PESERA) - http://eusoils.jrc.ec.europa.eu:80/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/PESERA_WMS?
 • Organic Carbon Content (OCTOP) - http://eusoils.jrc.ec.europa.eu:80/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/Octop_WMS?
 • Multiscale EUropean Soil Information System (MEUSIS) - http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/Meusis_alps?
 • SRTM Ver.IV - http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/SRTMV4?
 • Landform Classification - http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/SRTMV2_Terrain?
 • Eco-pedological Map of the Alps (ECALP) - http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/Ecalp?
 • Soil Profile Analytical Databases for Europe (SPADE) - http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/Spade_v2?

Pozostałe serwisy

 • Lista serwisów zagranicznych w pliku xml