Lokalizator

Drukuj Email
Przykładowe wdrożenia serwisów WMS:

 

 

LP

 

Geoportal Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze  udostępniający informacje o lasach oraz ich stanie ochrony tj. natura 2000 czy HCFV (lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych lub kulturowych).

 


logo_kr Portal WMS wykonany na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państowych w Krakowie. Serwis zawiera informację na temat Lasów o szczególnych  walorach  przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w regionie małopolskim.


bolestraszyceInteraktywny portal arboretum w Bolestraszycach zawierający informacje przestrzenne o obszernej kolekcji roślin.