Lokalizator

Drukuj Email

Poniżej lista serwerów zagranicznych udostępniających darmowe zasoby mapowe !

 • Pojehali - mapy topograficzne b. ZSRR
 • GeoData - globalne dane wektorowe
 • TopMap - mapy z wielu rejonów Rosji i b.ZSRR
 • Mapy.mk.cvut.cz - portal zawiera pokaźny zasoby map topograficznych dla wielu zakątków świata
 • uTexas - zasoby mapowe uniwersytetu Texas
 • Library - stare mapy "Imperium Niemieckiego"
 • VilemWalter - stare mapy Moraw i Brna
 • Posselt - pokaźne zbiory starych map Niemiec i Austrii
 • Greif - zbiór map Armii Czerwonej z lat 40-tych w skali 1: 50 000
 • Geocomm - zasoby wektorowe oraz rastrowe różnych obszarów na świecie
 • Valsenko - mapy Ukrainy
 • National Atlas - dand dla USA
 • CDE - mapy Pakistanu
 • Baltic Sea Region - dane GIS dla krajów Bałtyckich
 • GLFC - portal udostępnia zaosby satelitrne zobrazowań znajdujących sie w archiwach Uniwersytetu Maryland
 • GLIMS - serwis zawierający światową bazę monitorownych lodowców
 • URBAN ATLAS - zbiór danych wektorowych (strefy funkcjonalne obszarów miejskich) dla miast europejskich - NOWOŚĆ !
 • GlobCover 2009 - globalna mapa pokrycia terenu w formacie rastrowym - NOWOŚĆ !