Lokalizator

Drukuj Email

Statutowym zadaniem każdej organizacji czyli celowej grupy społecznej jest uzyskiwanie efektu synergii w celu realizacji określonych działań. Poniżej prezentujemy najprężniej działające organizacje GIS w Polsce oraz na świecie z profilem, których warto się zapoznać!  

 

EARSC-logo logo_Eurogi geo earsel_logo_welcome
logo_ogc logo_unosat gsdi_logo Gisig_log
agile isprs
rectas_logo ptip
eurogeographics_logo BCS_over ica_logo_50 ncgia-logo
imta_logo gispol sgp skp-logo
eurisy eumetsat    
Nereus