Lokalizator

Drukuj Email

gmes_logo

 

Czym jest GMES?


To Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa (z ang. Global Monitoring for Environment and Security – GMES). Program jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) zapoczątkowany w 1998 roku deklaracją tzw. The Baveno Manifesto.

GMES obok Galileo jest jednym z „okrętów flagowych” europejskiej polityki kosmicznej, który jednocześnie jest europejskim udziałem w ogólnoświatowy system monitoringu i zarządzania Ziemią - GEOSS (Global Earth Observation System of Systems).

Celem nadrzędnym GMES jest obserwacja naszej planety, gromadzenie oraz analiza danych o stanie środowiska przyrodniczego oraz wczesne ostrzeganie o jego zagrożeniach zarówno tych o charakterze naturalnym (powodzie, tsunami, trzęsienia ziemi, osuwiska) jak i spowodowanych działalnością człowieka. GMES budują 4 główne filary:

  • Komponent kosmiczny – obserwacje satelitarne oraz stowarzyszone z nimi naziemne stacje kontrolne
  • Komponent naziemny - pomiary metodami „in-situ” z pomocą urządzeń naziemnych oraz z wykorzystaniem aparatury lotniczej
  • Harmonizacja danych
  • Standaryzacja i dostawa usług od użytkownika końcowego

Działania prowadzone w ramach programu GMES skupiają się wokół dostarczania informacji geoprzestrzennych w 5 podstawowych tematach:

  • Monitoring Atmosfery (Atmosphere Monitoring),
  • Monitoring Ziemi (Land Monitoring),
  • Monitoring Oceanów (Ocean Monitoring),
  • Bezpieczeństwo (Security),
  • Zarządzanie Kryzysowe (Emergency Response)

W Polsce jednostką koordynującą program GMES jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy współpracy merytorycznej z Grupą GMES z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

 

Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie programu GMES