Drukuj Email

Badanie pola wiatru dla obszarów morskich na podstawie danych teledetekcyjnych i modeli numerycznych

W pracy przedstawiono wyniki badań pola wiatru nad obszarem morskim o ograniczonej sieci pomiarów bezpośrednich. Prędkość, kierunek i pionowy profil wiatru są danymi wejściowymi modeli falowania wiatrowego powierzchni morza. Ich źródłem są pomiary wykonane za pomocą radarów meteorologicznych z kanałem dopplerowskim oraz systemów akustycznych. Prognozy pola wiatru przedstawiono w postaci horyzontalnych i pionowych przekrojów atmosfery uzyskanych na podstawie danych modelu UMPL oraz COAMPS.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Zastosowanie GIS i metod teledetekcji do oceny degradacji środowiska przyrodniczego południowego skłonu Wyżyny Meghalaya, Indie

Południowy skłon Wyżyny Meghalaya (10 920 km2) jest obszarem o dużej częstotliwości występowania zdarzeń ekstremalnych i równocześnie długim okresie użytkowania zasobów naturalnych przez człowieka. Położona na południowym skłonie wyżyny zlewnia Umiew (493,7 km2), między Cherrapunji a Mawsynram, otrzymuje najwyższe opady w skali światowej sięgające średnio 11 000 mm, a maksymalnie nawet 24 000 mm w ciągu roku.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Geoinformatica Polonica

Zbiórk artykułów naukowych publikownych od 1999 r. przez Polską Akademię Umiejętności:

 
Drukuj Email

Teledetekcja satelitarna w monitorowaniu lasów tropikalnych

Wylesienia obszarów tropikalnych są wynikiem złożonych procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Jedną z głównych przyczyn są zjawiska demograficzne największe ubytki lasów tropikalnych są notowane w krajach o wysokim przyroście naturalnym i są między innymi skutkiem poszukiwania nowych terenówosadnictwa i produkcji rolnej.

Więcej…
 
Drukuj Email

GIS i teledetekcja w geologii

Najprostszym sposobem wykorzystywania GIS w geologii sa analizy zależności pomiędzy budową geologiczną i rzeźba, polegające m.in. na wyróżnianiu lineamentów (geologiczne struktury linijne np. uskoki, granice nasunięć). Lineamenty określa na podstawie analizy DEM, zarówno w skali lokalnej jak i regionalnej. Wyznaczenie lineamentów pozwala na uszczegółowienie wiadomości dotyczących geologii badanego obszaru (Graniczny, 2005; Chodyn, 2004). Ważnym założeniem w takich badaniach jest uzależnienie rzezby od budowy geologicznej (wyrażonej w postaci DEM), tym samym należy przyjąć, że elementy zaobserwowane na powierzchni, są skutkiem zmienności litologicznej lub tektonicznej.

 

Pobierz artykuł

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 16

OnGeo