Drukuj Email

Ocena zasobów odnawialnych w oparciu o system informacji geograficznej (GIS)

Areał obszarów rolniczych i potencjał surowcowy w Polsce znacząco przyczynia się do możliwości wytwarzania energii odnawialnej z biomasy. Na potrzeby tradycyjnego rolnictwa rozwinięto wiele analitycznych narzędzi (modeli) pozwalających dokonywać przestrzenno-ilościowej analizy upraw rolniczych. Znaczna część z nich może być użyta do oszacowania możliwości produkcji biomasy na cele energetyczne w odpowiednio przygotowanych do tego gospodarstwach.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

GIS i planowanie przestrzenne

Tekst zawiera ogólną koncepcję zakresu działalności Centrum Doskonałości Geoinformatyki i Planowania Przestrzennego (www.igpik.waw.pl), wspieranego finansowo przez Komisję Europejską. Misją Centrum jest doskonalenie procesu planowania przestrzennego poprzez efektywne wykorzystywanie technologii informacji przestrzennej (ang. GIT, geospatial information technology). Autor zarysowuje podstawowe obszary, w których technologia GIS może wpływać na procesy planowania przestrzennego i warsztat metodyczny planowania. Tekst powstał na podstawie wystąpienia na Konferencji „Informacja geoprzestrzenna – kluczowy zasób planowania przestrzennego”, zorganizowanej przez Centrum w styczniu 2003 roku w Warszawie.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Integracja danych teledetekcyjnych pochodzących z różnych sensorów

Artykuł przedstawia propozycję kompleksowej oceny obrazów syntetycznych otrzymywanych różnymi metodami na drodze integracji danych wielospektralnych i panchromatycznych. W pierwszej części dokonano przeglądu stosowanych dotychczas rozwiązań formalnych, graficznych i wizualnych. Zestawienie to uzupełniono o odpowiednie odwołania literaturowe, a formuły matematyczne zostały opracowane w ujednoliconej formie.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Teledetekcja satelitarna źródłem informacji o obiektach, zjawiskach i procesach zachodzących na Ziemi

Zbliża się pięćdziesiąta rocznica wprowadzenia na orbitę pierwszego sztucznego satelity Ziemi. Od tego wydarzenia na orbitach wokółziemskich umieszczono wiele tysięcy różnych satelitów, z których tylko nieznaczna część była przeznaczona do obserwacji powierzchni naszego globu i zbierania danych o środowisku. Informacje pozyskane za pomocą tych satelitów okazały się jednak wielce przydatne nie tylko dla nauki, ale znalazły także praktyczne zastosowania. To skłoniło kraje dysponujące techniką kosmiczną do powołania wielu specjalnych programów w celu zdobywania informacji z kosmosu o obiektach, zjawiskach i procesach, jakie zachodzą na Ziemi. Wiele spośród tych informacji okazało się nie tylko niezmiernie interesujących, ale niemożliwych do pozyskania żadnymi innymi metodami.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Zastosowanie wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych TERRA ASTER w badaniach termiki powierzchni Ziemi

W pracy przestawiono możliwości wykorzystania w badaniach klimatologicznych satelitarnych obrazów termalnych. Badania przestrzennego zróżnicowania warunków termicznych wykonano na przykładzie obszaru Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN) położonego w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. W pracy zwrócono uwagę na integrację teledetekcji satelitarnej z Geograficznymi Systemami Informacyjnymi (GIS), która dostarcza aktualnej i bardzo precyzyjnej informacji tematycznej pozyskiwanej zdalnymi metodami oraz stwarza możliwość przeprowadzania wielu analiz przestrzennych dzięki wykorzystaniu nowoczesnego specjalistycznego oprogramowania.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 16

OnGeo