Drukuj Email

Zastosowanie teledetekcji i kartografii w badaniach obszarów wiejskich

W artykule przedstawiono wykorzystywanie informacji pozyskiwanych technikami bezkontaktowymi w kartowaniu użytkowaniu ziemi, rozpoznawaniu upraw odwzorowanych na zdjęciach satelitarnych, zastosowaniu teledetekcji satelitarnej do oceny stanu rozwoju roślin oraz prognozowania głównych upraw w Polsce. Zaprezentowano również zagadnienia związane z opracowaniem map obrazowych, zdobywaniem informacji przestrzennych o glebach i innych elementach środowiska przyrodniczego oraz ich przedstawieniem w układzie pól odniesień przestrzennych. Omówiono też sporządzanie podkładów sytuacyjnych stanowiących tło do prezentowania treści map tematycznych oraz form wizualizacji wyników badań kartograficznych wybranych elementów środowiska.

 

Pobierz artykuł 

 
Drukuj Email

Nauczanie teorii i technologii informacji geograficznej na studiach geograficznych na UJ

Od kilkudziesięciu już lat geografowie aktywnie współuczestniczy w rozwijaniu najpierw systemów informacji geograficznej (GIS), a obecnie teorii i technologii informacji geograficznej (Geographic Information Science and Technology, GI S&T). Historia rozwoju GI S&T to w znacznej części historia wpisana w ostatnie półwiecze geografii. Jednym z fundament ów rozwoju teorii i technologii informacji geograficznej były prace z zakresu tzw. geografii ilościowej, przeżywającej rozkwit w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, a także zainteresowanie geografów analizami przestrzennymi, wynikające z formowania się nowego podejścia w badaniach przestrzennych w połowie XX wieku (np. Schaefer, 1953). Na tych polach szczególnie imponujący jest dorobek geografów anglosaskich (Coppock, Rhind, 1991), ale warto w tym kontekście wspomnieć także geografów szwedzkich, np. prace Torstena Hägerstranda nad dyfuzją przestrzenną i dorobek ośrodka geograficznego Uniwersytetu w Lund.

 

Pobierz artykuł

 

 
Drukuj Email

Wykorzystanie technik komputerowych dla oceny zagrożenia gleb przez erozję wodną

Obszary wiejskie w Polsce stanowią około 93 % powierzchni kraju i pełnią różnorakie funkcje. Preferowany przez politykę gospodarczą Polski w ostatnich 50 latach wyłącznie monofunkcyjny - rolniczy rozwój obszarów wiejskich, spowodował ich niedorozwój gospodarczy i społeczny. Popieranie i rozwój produkcji roślinnej i zwierzęcej było niewystarczające dla osiągnięcia przez ludność wiejską właściwego parytetu dochodowego. Niedorozwój obszarów uwidocznił się szczególnie po roku 1990 w chwili przejścia Polski od gospodarki planowej do gospodarki wolnorynkowej.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Rozproszona replikacja danych z wykorzystaniem Oracle Streams

Realizacja wielu typów zaawansowanych systemów baz danych wymaga rozpraszania i replikowania danych. Najczęściej powodem takich działań jest zapotrzebowanie na niezawodność lub skalowalność systemów. Jedną z technologii, które umożliwiają implementację złożonych mechanizmów rozproszonej replikacji danych jest Oracle Streams 10g. Oracle Streams 10g umożliwia m.in. przechwytywanie operacji wykonywanych przez użytkowników w systemie bazy danych, ich przesyłanie do zdalnych węzłów, a następnie aplikowanie w docelowych systemach baz danych. Celem referatu jest przedstawienie praktycznych zastosowań funkcjonalności Oracle Streams 10g.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Możliwości i ograniczenia pozyskiwania obrazów satelitarnych w postaci bloków

Przez 8 ostatnich lat funkcjonowania systemów satelitarnych o wysokiej rozdzielczości można było zaobserwować duże zainteresowanie różnymi możliwościami wykorzystania zdjęć satelitarnych w wielu dziedzinach. Początkowo główne badania skupiały sie na wykorzystywaniu pojedynczych scen. Wysoko-rozdzielcze systemy satelitarne dzięki swoim możliwościom manewrowania pozwalają na pozyskiwanie nie tylko pojedynczych scen ale również dużych bloków zdjęć satelitarnych (długich pasów lub kilku zdjęć o wspólnym pokryciu). Jednocześnie ceny zdjęć satelitarnych z systemów wysoko-rozdzielczych zaczęły spadać, a dystrybutorzy posiadają coraz większe zbiory zdjęć archiwalnych.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 16

OnGeo