Drukuj Email

Automatyczna detekcja zmian urbanistycznych na zdjęciach lotniczych

Obrazy lotnicze lub satelitarne odgrywają coraz większą rolę podczas kontroli i aktualizacji baz danych miejskich systemów informacji. Podejmuje się próby wykorzystywania informacji bazodanowej jako inicjalnych danych uczących dla modułu rozpoznawania obiektów. Zestawienie rastrowego obrazu lotniczego z danymi wektorowymi pozwala zintegrować informację semantyczną dotyczącą określonych obiektów pokrycia terenu z odpowiednimi podobszarami obrazu rastrowego. Dzięki takiemu podejściu gromadzenie danych uczących jest w dużej mierze zautomatyzowane i tym samym znacznie przyspiesza stosowane procedury fotointerpretacyjne. Zaproponowana tu metodologia została zastosowana do analizy zmian zabudowy terenu.

Więcej…
 
Drukuj Email

Segmentacja wysokorozdzielczego zobrazowania satelitarnego w celu rozpoznawania kompleksów urbanistycznych

Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obecnie podejść do rozpoznawania przedmiotów terenowych na obrazach teledetekcyjnych jest klasyfikacja obiektowa. Wywodzi się ona z procesu kognitywnego, poznawczego, realizowanego w naturalny sposób w mózgu człowieka oglądającego obraz lub zdjęcie, a mianowicie – przez uprzedni wstępny podział tegoż obrazu na segmenty o zbliżonych cechach wizualnych, wyróżniających te segmenty względem otoczenia. Segmentacja pozwala nie tylko na uporządkowanie treści rozpoznawanego obrazu, ale także dostarcza analitykowi znaczną liczbę parametrów, które mogą zostać użyte jako kryteria klasyfikacyjne. Jest to jedna z najważniejszych zalet tego podejścia.

 

Więcej…
 
Drukuj Email

Dynamiczna generalizacja zobrazowania informacji o terenie

W artykule został przedstawiony problem generalizacji dynamicznej oraz różnice w odniesieniu do generalizacji klasycznej. Przedstawiono wybrane modele (van Smaalena oraz Ruas i Corinne) które pozwalają na wykonywanie procesu generalizacji w sposób dynamiczny. Omówiono schemat dynamicznego zobrazowania informacji o terenie w systemie GEOBA.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Ocena przydatności zdjęć satelitarnych ASTER w teledetekcji i fotogrametrii

Artykuł prezentuje wstępną ocenę zdjęć satelitarnych ASTER, wykonywanych z pokładu satelity Terra, dla potrzeb teledetekcji i fotogrametrii. Obraz powierzchni Ziemi rejestrowany jest w 14 kanałach spektralnych o różnej rozdzielczości przestrzennej: 3 kanały zakresu VNIR – 15 m, 5 kanałów zakresu SWIR – 30 m oraz 6 kanałów TIR – 90 m. Wielkość sceny satelitarnej wynosi 60 x 60 km.

 

Więcej…
 
Drukuj Email

Analiza kondycji roślinności zlewni Bystrzanki

Jednym z głównych elementów środowiska, które mogą być monitorowane z wykorzystaniem zdalnych metod pozyskiwania informacji jest roślinność. Jest ona dobrym indykatorem wielu procesów zachodzących w przyrodzie, a wyniki prac monitoringowych mają oprócz naukowego, także gospodarcze zastosowanie w ocenie potencjału rolniczego danego terenu. W niniejszej prezentacji przedstawione zostaną najważniejsze elementy analizy kondycji roślinności terenów otaczających stację Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Szymbarku. Analizy te zostały przeprowadzone na podstawie prac terenowych i zobrazowań hiperspektralnych wykonanych 29 lipca 2002 r.

 

Pobierz artykuł

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 16

OnGeo