Drukuj Email

Identyfikacja głęboko odwodnionych siedlisk hydrogenicznych w rejonie KWB Bełchatów na podstawie zdjęć ze skanera LANDSAT TM

Głębokie i długotrwałe odwodnienie siedlisk hydrogenicznych wywołuje procesy przeobrażeń, prowadzące do ich degradacji. Identyfikacja przeobrażeń tych siedlisk i ich monitorowanie, jeżeli występują one na dużych powierzchniach, są trudne, a czasami mało efektywne, metodami tradycyjnymi. Podjęto próbę wykorzystania zdjęć z satelity Landsat TM do identyfikacji  przeobrażonych wskutek głębokiego odwodnienia siedlisk hydrogenicznych i ich zasięgu. Porównanie informacji zawartych na zdjęciach satelitarnych z informacji uzyskanych metodami konwencjonalnymi w toku bezpośrednich badań terenowych wykazało zadowalającą zgodność identyfikacji siedlisk łąkowych przeobrażonych w wyniku odwodnienia oraz oceny zasięgu ujemnego wpływu leja depresji wód gruntowych KWB Bełchatów na użytki zielone.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej w ocenie bioróżnorodności lasu

Celem niniejszego opracowania jest przetestowanie możliwości wykorzystania zdjęć satelitarnych w ocenie parametrów drzewostanów związanych z ich potencjalną bioróżnorodnością. Obszar badań obejmuje tereny nizinne, wyżynne i górskie, dzięki czemu cechuje go znaczne zróżnicowanie pod względem siedliska i składu gatunkowego lasów.

 

Więcej…
 
Drukuj Email

Monitoring jakości wód Zalewu Wiślanego w oparciu o teledetekcję satelitarną

Zalew Wiślany stał się w ostatnim czasie obiektem szczególnego zainteresowania gremiów politycznych, gospodarczych oraz opinii publicznej. Jednakże, w opiniach i informacjach dotyczących Zalewu Wiślanego stosunkowo mało miejsca zajmuje zagadnienie jakości wód akwenu. A przecież jest to podstawa zarówno dla ochrony jego przyrody, jak i rozwoju całego Regionu.
Więcej…
 
Drukuj Email

Budowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych – interoperacyjnosc usług katalogowych

Główny Urzad Geodezji od 2004 aktywnie wypełnia misje tworzenia architektury danych przestrzennych opartej o taksonomie ustanowiona przez dyrektywe INSPIRE. Oprócz wdrażania serwerów katalogowych w urzedzie podejmowane sa prace nad wdrożeniem polskiego edytora metadanych typu open source, pozwalajacego na edycje plików w formacie umożliwiajacym zasilanie nimi serwerów katalogowych w trybie „harvesting”. Przygotowywane sa również opracowania serwerów walidacyjnych, weryfikujacych zgodnosc plików metadanych z profilem krajowym i geodezyjnym. Przyjeta architektura rozwiazania umożliwia osiagniecie interoperacyjnosci z innymi systemami danych przestrzennych, opartymi o normy ISO serii 1900, jak i komponentami zaimplementowanymi wewnatrz tej architektury. W niniejszej pracy opisano doswiadczenia zdobyte podczas prac nad wymienionymi tematami.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Wykorzystanie internetowego serwera danych przestrzennych do informatycznego wspomagania zarządzania sytuacjami kryzysowymi związanymi z transportem substancji niebezpiecznych

W sytuacjach zagrożenia związanego z transportem niebezpiecznych substancji szczególną rolę odgrywa konieczność szybkiego analizowania dużych ilości informacji. Przy tym informacje te mogą pochodzić z wielu, niekoniecznie jednorodnych źródeł. Większość z tych informacji posiada aspekt przestrzenny. Dlatego najlepszym sposobem integracji wszystkich danych oraz najbardziej intuicyjną metodą przeprowadzania analiz tych danych, a następnie przekształcania ich w informacje jest system GIS.

 

Pobierz artykuł

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 16

OnGeo