Drukuj Email

Stereometryczna weryfikacja DTM uzyskanego ze skaningu laserowego

Lotniczy skaning laserowy zyskuje coraz większe znaczenie jako metoda pozyskiwania informacji o powierzchni topograficznej oraz elementach pokrycia terenu. W ostatnich latach zostało opracowanych kilkanaście algorytmów do automatycznej filtracji danych laserowych. Niestety, istniejące metody posiadają jeszcze widoczne ograniczenia, związane z nieprawidłową eliminacją punktów w obszarach o skomplikowanym ukształtowaniu i użytkowaniu terenu i nadal niezbędny jest znaczący, interaktywny udział operatora

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Ocena możliwości wykorzystania obrazów satelitarnych systemu KH-7 do badań zmian użytkowania na terenach zurbanizowanych

W artykule przedstawiono prace, których celem była weryfikacja możliwości wykorzystania zdjęć satelitarnych systemu KH-7 w badaniach zmian użytkowania na terenach zurbanizowanych. Badania przeprowadzono na obszarze testowym zlokalizowanym w północnej części Krakowa, obejmującym zarówno tereny o charakterze wielkomiejskim jak i podmiejskim, o zróżnicowanym sposobie użytkowania. Wykorzystano w nich zdjęcie satelitarne systemu KH-7 wykonane w dniu 13 lipca 1966 oraz dwie sekcje ortofotomapy wykonanej w ramach projektu LPIS z czarno-białych zdjęć lotniczych w skali 1:13000, pochodzących z roku 2003.

Więcej…
 
Drukuj Email

Podwyższanie rozdzielczości przestrzennej obrazów wielospektralnych IKONOS – statystyczne i wizualne porównanie wyników otrzymanych różnymi formułami

W publikacji przedstawiono wyniki badan związanych z integracja danych spektralnych o niższej rozdzielczości przestrzennej z obrazami panchromatycznymi o wyższej rozdzielczości przestrzennej. Analizy przeprowadzono na danych Ikonos. Testowano piec metod integracji danych, każda w kilku wariantach. Celem badan był wybór optymalnej metody, zapewniający uzyskanie obrazu wzmocnionego przestrzennie przy jak najwierniejszym zachowaniu właściwości spektralnych.

Więcej…
 
Drukuj Email

Integracja obrazów radarowych i optycznych dla potrzeb tworzenia map pokrycia terenu

Analizując wady i zalety danych pochodzących z różnych sensorów można stwierdzić, że dostarczane przez nie dane mogą okazać sie często niekompletne lub niewystarczające. Dla danych optycznych ograniczeniem może okazać sie rejestracja w trudnych warunkach atmosferycznych, dla danych radarowych niewystarczająca rozdzielczość lub występowanie szumów radarowych. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, szczególnie interesujące wydaje sie być łączenie obrazów pochodzących z różnych źródeł i ich wspólne wykorzystanie.

Więcej…
 
Drukuj Email

Obiektowa analiza obrazów

W ostatnich latach zespól czynników związany z zaawansowaniem metod geomatyki oraz zwiększającym się zapotrzebowaniem na informację o środowisku przyczynił się do integracji technologii pozyskiwania i przetwarzania danych obrazowych o odmiennych charakterystykach, pochodzących z różnych źródeł. Powstały nowe metody dotyczące obiektowej analizy obrazów teledetekcyjnych, zmieniającej sposób podjęcia do przetwarzania obrazów oraz pozwalające na osiągnięcie nowych możliwości.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 16

OnGeo