Drukuj Email

Wieloczasowe dane obrazowe w badaniu zmian pokrycia terenu

W badaniach wykorzystane zostały wieloczasowe zdjęcia satelitarne z lat 1979, 2000 i 2007 dla obszaru Słowińskiego Parku Narodowego charakteryzującego się dużą  dynamiką zmian krajobrazu. Bazując na wynikach klasyfikacji nadzorowanej dla trzech roczników zdjęć satelitarnych obszaru Parku przeprowadzono badanie zmian pokrycia terenu i określono wielkość oraz kierunek przekształceń dla poszczególnych klas.

 

Więcej…
 
Drukuj Email
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
Do dziś nierozwiązanym problemem jest takie zapisywanie danych opisowych na mapie rastrowej, aby uzyskać możliwość ich ponownego odczytania przez przeglądarkę. W wielu przypadkach, nowy produkt kartograficzny posiadający taką umiejętność, mógłby stanowić konkurencje dla tradycyjnych produktów kartograficznych SIP. Jednocześnie tego rodzaju program nie wymagałby od użytkowników specjalistycznej wiedzy z dziedziny kartografii i SIP. Jego wykorzystanie przy tworzeniu i odczytywaniu map turystycznych będzie możliwe nawet przez osoby posiadające wiedzę z dziedziny geografii na poziomie szkoły średniej.
Więcej…
 
Drukuj Email
Ocena możliwości wykorzystnia wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych w rozpoznaniu obrazowym
Rozpoznanie obrazowe jest to całokształt przedsięwzięć mających na celu pozyskanie i zarejestrowanie dużej ilości informacji o terenie w postaci zobrazowań, których jakość i trwałość umożliwia ich przetwarzanie, interpretację, dystrybucję oraz archiwizację. Zobrazowania wykorzystywane do celów rozpoznawczych są pozyskiwane w różnym zakresie spektrum elektromagnetycznego za pomocą sensorów umieszczonych na platformach, poruszających się w przestrzeni na zróżnicowanych wysokościach. Ich wspólnym mianownikiem jest wysoka aktualność. W przeciągu ostatnich kilku lat dostępność danych obrazowych, a szczególnie wysokorozdzielczych zobrazowań pozyskiwanych z pułapu satelitarnego, znacząco wzrosła.

Więcej…
 
Drukuj Email

Bo z góry widać więcje

Sposób, w jaki widzimy świat, zmienia się w zależności od perspektywy patrzenia. Na co dzień nasz wzrok napotyka na budynki, drzewa, innych ludzi, a jeśli otoczenie na to pozwoli – wybiega dalej, aż po horyzont. Rzeczywistość, którą znamy od lat, może nabrać zupełnie nowego wymiaru, jeśli spojrzymy na nią pod innym kątem. Dosłownie. Bo z góry widać więcej. Kiedy w 1783 r. powiódł się eksperyment i wypełniony gorącym powietrzem balon uniósł się w powietrze, szybko zaczęto wykorzystywać ten środek do wykonywania fotografii Ziemi, a duże zainteresowanie wykazali m. in. wojskowi. W 1903 r. samolot braci Wright jako pierwszy oderwał się od ziemi. Rozwój technik fotografowania i montaż kamer w samolotach stworzył możliwość dotarcia w niemal każde miejsce i robienie zdjęć z różnego pułapu. Kolejnym krokiem milowym było wystrzelenie w 1946 r. rakiety V-2 z poligonu doświadczalnego w USA.

 

Więcej…
 
Drukuj Email
Dane przestrzenne w bazach relacyjnych

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące pracy z tzw. mapami cyfrowymi (ang. Digital Maps). Pokazano podstawową funkcjonalność wybranych narzędzi dedykowanych do zarządzania danymi przestrzennymi. Pokazane rozwiązania korzystają z przestrzennych rozszerzeń bazy danych dostępnych w systemie komercyjnym Oracle oraz typu Open Source MySQL. Zasady gromadzenia w bazach relacyjnych danych przestrzennych oraz korzystania z nich pokazano w pierwszej części pracy „Dane przestrzenne w bazach relacyjnych. Model danych, zapytania przestrzenne”.

 

Pobierz artykuł

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 16

OnGeo