Lokalizator

Zachęcamy do publikacji własnych artykułów o charakterze naukowym bądź techniczym!!


Drukuj Email

Alternatywne dla zdjęć lotniczych źródło danych w procesie generowania TRUE ORTHO

Autorzy artykułu, poszukując alternatywnych dla zdjęć lotniczych źródeł danych obrazowych, określili stopień przydatności panchromatycznych zobrazowań QuickBird w procesie generowania true ortho. W badaniach metodycznych wykorzystano sceny pozyskane przy roznych kątach wychylenia sensora satelity od nadiru, obejmujące swym zasięgiem centrum Warszawy.
Więcej…
 
Drukuj Email

Budowa Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych

Główny Urząd Geodezji od 2004 r. aktywnie wypełnia misję tworzenia architektury danych przestrzenych opartej o taksonomię ustawioną przez dyrektywę INSPIRE. Oprócz wdrażania serwerów katalogowych w urzędzie podejmowane są prace nad wdrażaniem polskiego edytora metadanych open source, pozwalającego na edytcję plików w formacie umożliwiającym zasilanie nimi serwerów walidacyjnych, weryfikujących zgodność plików metadanych z profilem krajowym i geodezyjnym. Przyjęta architektura rozwiązania umożliwia osiągnięcie interoperacyjności z innymi systemami danych przestrzennych, opartymi o normy ISO serii 1900, jak i komponentami zaimplementowanymi wewnątrz tej architektury. 

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Kierunki rozwoju systemów satelitarnych

Opracowny przez Polskie Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej w ramch projektu Forsigh raport jest syntetycznym studium oceniającym perspektywy i korzyści związane z wykorzystanie technik satelitarnych oraz okreslającym kierunki rozwoju technologii kosmicznej w Polsce.

Raport określa priorytetowe obszary rozwoju, których wsparcie ze środków publicznych może przynieść największe korzyści gospodarcze i społeczne.

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Standardy otwarte w geomatyce

Artykuł prof. dr hab. Jerzego Gaździckiego opisuje potrzeby standaryzacji w kontekście budowy Pan-Europejskiej Infrastruktury Danych Przestrzennych oraz jej implementacja na rynku krajowym. Artykuł jest charaktrystyką standardów otwartych dla intereoperacyjności serwisów udostępniających dane przestrzenne w ramach administracji elektronicznej w Europie.

 

Pobierz artykuł

 

 
Drukuj Email

Możliwości wykorzystania GIS w procesie planowania przestrzennego

Artykuł opisuje metody i techniki pozyskiwania wiedzy z danych oraz komputerowego wspomagania decyzji dla potrzeb administracji państwowej.Jedną z funkcji jaką mogą spełniać narzędzia SIP w planowaniu przestrzennym jest wykonywanie analiz przestrzennych i modelowanie. W konsekwencji prowadzi to do generowania różnych wariantów planistycznych, budowania scenariuszy zmian i ich monitorowania. Zgromadzone w systemie informacji przestrzennej dane mogą być źródłem opracowania wielowariantowych rozwiązań np. urbanistycznych czy do szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego, ułatwiających szybkie i racjonalne podejmowanie decyzji.

 

Pobierz artykuł


 
Drukuj Email

Formaty zapisu danych geograficznych w modelu wektorowym

Dane wektorowe to jeden z najbardziej popularnych modeli opisujących świat rzeczywisty. Artykuł w sposób szczegółowy charakteryzuje strukturę modeli wektorowych, wybrane formaty ich zapisu (shp, mif, e00, coverage, lyr, dwg, dxf) oraz obowiązujące wg. norm ISO standardy danych geograficznych.  

 

Pobierz artykuł

 
Drukuj Email

Magellan MobileMapper 6 kontra Trimble Juno SC

Artykuł analizuje wyniki testu polegającego na bezpośrednim porównaniu pomiarów z wykorzystaniem funkcji post-processing, przeprowadzonych za pomocą odbiorników MobileMapper 6 oraz Juno SC firmy Trimble. Obydwa urządzenia prezentują podobną dokładność pomiaru w czasie rzeczywistym, jednak ten parametr jest determinowany przez wykorzystanie tego samego modułu odbiornika GPS (SiRF Star).

Różnice pojawiają się w pomiarze wykorzystującym post-processing, gdzie Mobile Mapper 6 z poziomem dokładności poniżej 1m, wyprzedza konkurenta wykonującego tą samą metodą pomiary z dokładnością 2-5m, nie polepszając znacząco wyników w stosunku do pomiaru w trybie „real-time”.

 

Pobierz artykuł


 
<< pierwsza < poprzednia 11 następna > ostatnia >>