Drukuj

Wykorzystanie obrazów hiperspektralnych do klasyfikacji pokrycia terenu zlewni Bystrzanki

W trakcie badań przeprowadzone zostały kompleksowe prace dotyczące metod przygotowania i klasyfikacji obrazów hiperspektralnych za pomocą sztucznych sieci neuronowych. Wykonane analizy doprowadziły do wskazania najbardziej przydatnych algorytmów w kontekście postawionego zadania, jakim była analiza środowiska przyrodniczego obszaru pogórzy i niskich grzbietów górskich zlewni Bystrzanki.

 

Pobierz artykuł