Drukuj

Zarządzanie klęskami żywiołowymi i ekologicznymi

Klasyczne zarządzanie, to zestaw takich działań jak: planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Zarządzanie kryzysowe odnoszące się do klęsk żywiołowych i ekologicznych powinno przede wszystkim obejmować działania dotyczące identyfikowania zagrożeń i informowania o nich społeczeństwa.

 

Pobierz artykuł