Drukuj

Zasady implementacji metadanych w INSPIRE

Artykuł zawiera ogólna charakterystykę zasad wdrażania metadanych w INSPIRE. Problematyka implementacji metadanych w europejskiej infrastrukturze informacji przestrzennej została przedstawiona w szerszym kontekście, a mianowicie na tle ogólnych założeń projektu INSPIRE oraz działań polskich zmierzających do utworzenia metadanych oraz usług katalogowych umożliwiających wyszukanie interesujących użytkownika zasobów danych przestrzennych. Pokrótce przedstawiono równie_ rozwiązania normatywne w zakresie tworzenia i udostępniania metadanych.

 

Pobierz artykuł