Drukuj

Koncepcja i realizacja internetowego serwisu geoinformacyjnego udostępniającego dane referencyjne i tematyczne

W ciągu ostatnich kilku lat zdecydowanie wzrosło znaczenie danych przestrzennych oraz ich publikacji w Internecie. Dzięki serwisom internetowym, w których kluczowych komponentem informacyjnym jest lokalizacja geograficzna, użytkownicy otrzymali możliwość  łatwej identyfikacji przestrzennej obiektów, faktów czy zdarzeń (Peterson, 2005). W coraz większym stopniu zaczęli z niej korzystać.

 

 

Wśród internetowych serwisów geoinformacyjnych najliczniej reprezentowane są te, które pełnią rolę nawigacyjną i lokalizacyjną. Wszystko wskazuje na to, że będzie wzrastać znaczenie tego typu systemów, których sztandarowym przykładem jest Google Maps z tysiącami implementacji rozsianymi po całym Internecie. Serwis geoinformacyjny powinien gwarantować przede wszystkim odpowiednią jakość danych: aktualność i kompletność, a także ich użyteczność. Dlatego niezbędne jest łączenie różnych źródeł danych i różnych form przekazu: np. obrazowej . charakteryzującej się krótszym cyklem aktualizacji i zapewniającej kompletne odwzorowanie terenu oraz wektorowej stanowiącej o funkcjonalności serwisu. Niestety większość usługodawców oferuje ograniczoną treść ogólno geograficzną  i niską jakość prezentacji kartograficznych, stawiając przede wszystkim na łatwość obsługi i dostępność serwisu. W zakresie treści, poza elementami sieci komunikacyjnej i hydrograficznej oraz miejscowościami, umieszczane są głównie obiekty typu POI (ang. point of interest), atrakcje turystyczne, punkty adresowe, a typowymi funkcjami są: wyszukiwanie obiektów, znajdowanie tras przejazdu, czasem dodawanie własnych lokalizacji.

 

Pobierz artykuł