Drukuj

Metody oceny odporności środowiska przyrodniczego na degradacje z wykorzystaniem technik GIS

Pojęcie odporności środowiska przyrodniczego na degradacje, czyli na pogarszanie jakości jego poszczególnych elementów lub cech oraz zachwianie równowagi, rozumiane jest jako zdolność do zachowania wewnętrznej równowagi mimo naruszenia jej przez czynniki o właściwościach antygonalnych zarówno pochodzenia naturalnego jak i sztucznego.

Ocena odporności środowiska przyrodniczego na degradacje umożliwia uchwycenie komponentów o najmniejszej odporności na czynniki niszczące, co ułatwia podjęcie odpowiednich środków ich ochrony. Ze względu na fakt, i natężenie degradacji na określonym obszarze jest związane z jego odpornością, możliwe jest założenie, i przy identycznych czynnikach degradujących, wielkość natężenia degradacji w badanym terenie jest odwrotnie proporcjonalna do odporności tego terenu.

 

Pobierz artykuł