Drukuj

Global Acion Atlas

Tym razem stworzono narzędzie przy użyciu Bing Microsoftu. Globalny Atlas Działań na stronach National Geographic. Przedstawione są tutaj projekty skoncentrowane są wokół sześciu działań: ochrona przyrody, pomoc humanitarna, kultura, odkrywanie, zmiany klimatyczne i energia. Poszczególne działy zawierają bardziej szczegółowe kategorie. Każdemu działaniu towarzyszy szczegółowy opis.