Drukuj

EUFAR - Lataj z Meteo France

Projekt o charakterze edukacyjnym EUFAR (European Facility For Airborne Research) skierowanych jest do studentów oraz doktorantów z całej Europy. EUFAR finansowany jest z 7 FP a głównym jego koordynatorem jest francuski Meteo France. Podstawowym celem projektu jest propagacja wykorzystywania aparatury naukowej w tym floty powietrznej w badaniach naukowych przede wszystkim wśród młodych naukowców.