Drukuj

Generowanie ortofotomapy przez internet!

Zygmut Paszott z Zakładu Fotogrametrii i Teledetekcji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim jest autorem aplikacji webowej umożliwiającej przeprowadzenie ortorektyfikacji zobrazowań lotniczych przez internet. Więcej informacji w sekcji artykuły techniczne