Drukuj

Grupa GMES dla powodzi!

Na prośbę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Grupa GMES z Centrum Badań Kosmicznych we współpracy z innymi instytuacjami (PIAP, PIG, IMGW) opracowała mapy likwidacji rozlewisk powodziowych na wybranych terenach, które zostały objęte powodzią w maju i czerwcu br.