Drukuj

Regionalny System Udostępniania Informacji o Lasach i Stanie ich Ochrony

zg_bRegionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze uruchomiła portal mapowy oraz serwis WMS udostępniający informacje o lasach oraz ich stanie ochrony.

Jest to druga  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w kraju udostępniająca zasobu mapowe i informację o lasach za pomocą usług sieciowych WMS i portalu mapowego. Na uwagę zasługuje olbrzymia ilość detalicznej informacji o lasach i formach ich ochrony. Informację zgrupowano w trzech kategoriach: Leśna Mapa Numeryczna (LMN), Lasy o Szczególnych Wartościach Przyrodniczych i Kulturowych oraz Formy Ochrony Przyrody. W kategorii LMN zawarto sporą część informacji tzw. opisu taksacyjnego wydzieleń i drzewostanu.

Całość Serwisu złożona z systemu integracji i  zarządzania danymi na poziomie RDLP oraz mechanizmy aktualizacji danych w serwisach internetowych opracowała i  wdrożyła firma SmallGIS z Krakowa.