Drukuj
Konkurs – „SprintMAP – ergonomia zastosowań”

W dniach 9-10 lipca 2011 odbyło się pierwsze spotkanie plenerowe GIS NIGHT w Radoszycach (Bieszczady). Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w serii wykładów oraz zajęć praktycznych, z zakresu GIS, teledetekcji satelitarne i technologii GNSS oraz wymienić się wzajemnymi spostrzeżeniami. Podczas imprezy ogłoszony został konkurs na najlepszą pracę z użyciem narzędzi SprintMAP lub zobrazowań satelitarnych.

Proponowane jest kilka obszarów tematycznych prac konkursowych:

  • Planowanie przestrzenne
  • Środowisko przyrodnicze
  • Teledetekcja.
  • Zastosowania interdyscyplinarne

Konkurs ma na celu wyłonić nie tylko pomysły na zastosowanie ale również oryginalność metodyki – w szczególności metodyki oceny ergonomii i ekonomii użycia rozwiązań GIS.

Dla autorów trzech najlepszych prac zostaną ufundowane nagrody pieniężne.

Zasady i regulamin udziału w konkursie oraz szczegółowe podsumowanie spotkania można znaleźć na www.gisnight.pl.