Drukuj

BDOT Ready!!!

W ciągu najbliższych tygodni na rynek wejdzie nowa wersja oprogramowania SprintMAP®.BDOT do obsługi Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) w strukturze zgodnej z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji  z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych.

 bdot

Podstawowe nowe funkcje aplikacji to:

1. Tworzenie modelu fizycznego geobazy BDOT na podstawie schematu aplikacyjnego;

2. Import danych z plików GML w wersji 3.2.1 zgodnych ze schematem aplikacyjnym BDOT;

3. Eksport danych z geobazy BDOT do plików GML w wersji 1.x, 2.x, 3.x;

4. Kontrola danych BDOT na podstawie szablonu kontroli;

5. Bezstratna konwersja schematów aplikacyjnych TBD 1.x i 2.x do struktur BDOT;

6. Przygotowanie zbiorów danych i metadanych oraz nadanie identyfikatorów zbioru na potrzeby przekazania/odbioru.

Oprogramowanie SprintMAP®.BDOT jest następcą  funkcjonującego  w  CODGiK, 9 województwach oraz kilkunastu przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych oprogramowania SprintMAP®.TBD oraz dziedziczy wiele jego funkcji – między innymi obsługę wszystkich schematów aplikacyjnych TBD zgodnych wytycznymi technicznymi oraz zawiera elementy kartografii. SprintMAP. TBD jest w tej chwili jedyną aplikacją pozwalającą na skuteczne przetwarzanie i kontrolę dużych zbiorów danych (np. pełne TBD dla obszaru województwa), a dzięki zastosowanej wielowątkowości nastąpiło znaczne przyspieszenie realizacji procesów (zależne od wydajności maszyny).Nowa wersja oprogramowania będzie dystrybuowana jako nowa linia produktu z możliwością upgrade-u oprogramowania SprintMAP.TBD.

Poprawiony: Wtorek, 12 Czerwiec 2012 08:26