Drukuj

XX Edycja Seminarium w cyklu "GIS w Praktyce"

W dniu 19 grudnia 2012 r. w Warszawie odbędzie się już XX seminarium z cyklu GIS w Praktyce tym razem dotyczyć będzie udostępniania danych przestrzennych w modelu Cloud Computing. W ramach seminarium uczestnicy zostaną zapoznani z problematyką udostępniania danych przestrzennych w modelu Cloud Computing. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące zastosowania narzędzi GIS do analiz przestrzennych, jak również w zarządzaniu lokalnym i regionalnym. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z możliwościami zastosowania chmury w procesie pozyskiwania i udostępniania danych przestrzennych. Ponadto zaproszeni specjaliści zaprezentują interesujące case study nt. przetwarzania chmurowego w GIS, roli usług sieciowych w infrastrukturze informacji przestrzennej oraz przetwarzania danych przestrzennych w parkach narodowych i obszarach chronionych. Do udziału w tym wydarzeniu serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką udostępniania danych przestrzennych oraz zastosowaniem modelu Cloud Computing.

Specjalnie dla naszych odbiorców, Organizator przekazał 10% RABAT na udział w seminarium. Aby z niego skorzystać, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy


WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZACHĘCAMY DO UCZESTNICWA.

Więcej informacji na stronach Organizatora