Drukuj

ECDL_GIS

Urzędnicy Miasta Krakowa z Certyfikatem ECDL GIS     

     29 stycznia 2013 r. w jednej z reprezentacyjnych sal Urzędu Miasta Krakowa Pani Barbara Skrabacz – Matusik – Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa oraz Pan Antoni Łabaj – Dyrektor Zarządzający SmallGIS wręczyli pięćdziesięciu pięciu pracownikom krakowskiego Magistratu certyfikaty ukończenia szkolenia ECDL GIS (European Computer Driving License Geographical Information System). Szkolenie to zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Rozwój systemu zarządzania Urzędem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
     Przypomnijmy, że uznany w Europie i na Świecie certyfikat ECDL GIS potwierdza, że jego posiadacz nabył i potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę z zakresu Systemów Informacji Geograficznej. Aby otrzymać certyfikat każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zaliczenia wymagających egzaminów z trzech modułów tematycznych: Podstawy kartografii z elementami geodezji, Podstawy Systemów Informacji Geograficznej (GIS) oraz Oprogramowanie (aplikacje) GIS. Na podkreślenie zasługuje fakt, że dzięki wsparciu finansowemu EFS Magistrat mógł przeszkolić tak liczną grupę pracowników we wskazanym zakresie stając się tym samym prekursorem tego typu działań wśród instytucji samorządowych.
      Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności przez pracowników Urzędu ma na celu jeszcze lepszą i sprawniejszą realizację usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

Poprawiony: Wtorek, 19 Luty 2013 12:00