Drukuj


Zapraszamy wszystkich pracowników jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym oraz powiatowym realizujących zadania związane z planowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, środowiskiem, procesami inwestycyjnymi oraz pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej szczebla powiatowego i wojewódzkiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach. Projekt pod nazwą „Człowiek i przestrzeń – wspólny rozwój. Szkolenia ramowe dla pracowników administracji publicznej w zakresie obsługi danych przestrzennych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem szkoleń jest firma SmallGIS oraz Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, a Instytucją Zarządzającą projektu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników jednostek administracji publicznej w zakresie analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych, co zostanie osiągnięte m.in. dzięki poszerzeniu wiedzy teoretycznej oraz nabyciu praktycznych umiejętności wykorzystania narzędziowego oprogramowania GIS – Quantum GIS.


Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: https://ramowe.szkoleniagis.pl/rejestracja/ .


Realizacja projektu obejmuje obszar całego kraju – szkolenia będą prowadzone w 7 miastach wojewódzkich. Rozpoczną się w lipcu i będą trwać do końca 2018 roku.

Dodatkowe informacje na temat szkoleń, w tym kontakt do organizatora, harmonogram oraz regulamin dla uczestników, można znaleźć na stronie projektu: https://ramowe.szkoleniagis.pl/


Rekrutacja już trwa – liczba miejsc jest ograniczona!

Szkolenia banner

Poprawiony: Czwartek, 24 Maj 2018 11:30