Drukuj

Partnerstwo DigitalGlobe i SmallGIS! 

   

GlobalAliance_b

SmallGIS jest pierwszą w Polsce firmą, która wzięła udział w programie WordView Global Alliance. Jako partner European Space Imaging oraz DigitalGlobe, dostarcza na rynek polski zobrazowania z konstelacji 3 satelitów VHR (Very High Resolution) WorldView-2, WorldView-1, QuickBird oraz produkty pochodne powstałe na bazie tych danych (ortofotomapy, DEM, budynki 3D itp.).

Udział w programie partnerskim zapewnia firmie SmallGIS priorytetowy dostęp do materiałów oraz nowości technologicznych. W firmie podjęte zostały również prace badawcze nad nowymi zastosowaniami technologii satelitarnych.

Poprawiony: Piątek, 19 Luty 2010 10:53